ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58) วารสารของคณะวิศวฯ มก. อยู่ในกลุ่มที่ 2 ลำดับที่ 209