ใบคำร้องต่างๆ สำหรับผู้ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอสวมชุดขาวฯ ยื่นพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ (บัตรที่ทางราชการออกให้)

Download (PDF, .pdf)

 

ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Download (PDF, .pdf)

 

ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

Download (PDF, .pdf)