ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ได้จากการรื้อถอน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร 7) และอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 6 อาคารปฏิบัติการยานยนต์)

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร