ประกาศ ขอให้นิสิตวิศวฯ ภาคพิเศษ มารับเงินรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557

ขอให้นิสิตภาคพิเศษ ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557  มาติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ ห้องโครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี)

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download (PDF, -รางวัลเรียนดี-ประจำปีการศึกษา-2557.pdf)