ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ

Download (PDF, -ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-หน่วยกิจการนิสิต.pdf)